Endring av starten lørdag

Endringer i starten av Seppalaløpet.

Endringer i starten av Seppalaløpet.

På grunn av snøsmelting er det besluttet å gjøre endringer på starten av løpet lørdag formiddag.

SE NY KORRIGERT STARTLISTE

INTERVALLSTART: I stedet for fellesstart for hver klasse blir det intervallstart med ett minutts mellomrom mellom hver deltaker. I tillegg blir det lagt inn ti minutt pause mellom hver klasse.

Første deltaker kjører ut klokken 13.00 som opprinnelig planlagt. Endringen fra klassevis fellestart til intervallstart betyr at det blir en del tidsmessig forskyvning for når de siste klassene får starte. Ny startliste med nye starttidspunkter blir publisert på nettsiden seint fredag kveld eller lørdag morgen.

MINISEPPALA: Starten på Miniseppala er besluttet flyttet fra Grimsbu turistsenter opp til Fatfjellsetra 15 minutters kjøretur med bil fra turistsenteret. Dette betyr at deltakerne i Miniseppala må få bilskyss fra turistsenteret og opp til starten ved Fatfjellsetra. De som har planlagt å handle deltakere i både hovedløpet og Miniseppala må finne praktiske løsninger på hvordan de vil løse disse oppgavene.

Nærmere informasjon om flyttingen av starten for Miniseppala blir gitt av sekretæriatet, og vil bli forklart nærmere på kjørermøtet kl. 11.50 lørdag.

Ta kontakt med sekretæriatet inne på Grimsbu turistsenter fredag kveld eller i sekretæriathytta ute på plassen lørdag formiddag for nærmere informasjon.