Endelig resultatliste

Endelig resultatliste er omsider klar – sjekk «Resultatservice«.
Se også listen over deltakerne sortert etter total kjøretid uansett klasse.

Fredrik Westlie (t.h.) fra Oslomarka Trekkhundklubb fikk overrakt Seppalapokalen av Knut Arne Holthe, president i Norges Hundekjørerforbund. Seppalapokalen er en evigvandrende pokal som tildeles vinneren av det som i følge statuttene er løpets hovedklasse, aktiv flerspann. Statuttene sier også at pokalen "skal returneres NHF i god tid før neste Seppalaløp".

Fredrik Westlie (t.h.) fra Oslomarka Trekkhundklubb fikk overrakt Seppalapokalen av Knut Arne Holthe, president i Norges Hundekjørerforbund. Seppalapokalen er en evigvandrende pokal som tildeles vinneren av det som i følge statuttene er løpets hovedklasse, aktiv flerspann. Statuttene sier også at pokalen «skal returneres NHF i god tid før neste Seppalaløp».