Seppalaløpets statutter

Leonhard Seppala

Leonhard Seppala

Leonhard Seppala var selv med å bestemme statuttene for løpet. Trofeet han vant i 1929 ble satt opp som en evigvandrende pokal i klasse aktiv flerspann. Dette ble avtalt i forbindelse med Seppalas besøk i Norge i 1950.

4. februar 1951 ble det aller første Seppalaløp arrangert. Siden den gang har det kun vært avlyst 3 ganger, 1956, 1958 og 1960. Det er verd å nevne at Seppalaløpet har en tradisjon som er eldre enn det nåværende Norges Hundekjørerforbund, som ble stiftet den 18. november 1951.

Utdrag fra statuttene:

(Fullstendige statutter finner du under menypunktet Løpsinfo > Statutter)

Kjørere er ansvarlig for sine hunders, eventuelle hjelperes og egne handlemåter og oppførsel. Sunn fornuft og god sportsånd skal utvises av alle som deltar i og har befatning med løpet. Deltagerne skal være god representant for idretten. Husk løpet går i skiløyper.

Løpet skal gå over minimum 2 dager og med en total distanse på minst 70 km.

Miniseppala skal gå over 2 dager og totaldistanse mellom 20 og 30 km.

Løpet har 9 klasser:

 1. 17 år og eldre flerspann Aktive
 2. 17 år og eldre 2-spann Aktive
 3. Menn 17 år og eldre 1-spann Aktive
 4. Kvinner 17 år og eldre 1-spann Aktive
 5. Sledehund 17 år og eldre 4 spann Aktive
 6. Sledehund 17 år og eldre 6 spann Aktive
 7. Sledehund 17 år og eldre 8 spann Aktive
 8. 15 til 20 år 1-spann og 2- spann Miniseppala Tur
 9. 17 år og eldre: Valgfri kjørestil med redusert dist. Tur

Den enkelte løper melder seg på i den klasse han/hun ønsker. Løperen skal følge spannet på ski, unntatt i sledehundklassen. (17 års grensen ble vedtatt innført fra og med 1992 sesongen).

For å kunne starte 2. dag må tiden fra dag 1 ligge innenfor gjennomsnittstiden til de 5 beste i klassen + 100%. Juryen kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i spesielle tilfeller, f. eks. ved uhell med doning, utstyr eller feilkjøring 1. dag. Arrangøren fastsetter tidspunkt for siste innkomst tid 2. dag.

Overnatting skal skje ute, og kun ved hjelp av det utstyr løperen selv har med seg, og deltakerne skal bo i egne, medbrakte telt. Deltakerne i Miniseppala har samme ovenattingssted som hovedløpet, men bor i fellestelt.

Samme hund(er) skal benyttes alle dager. Alle hunder som deltar i løp må merkes med mikrochips eller tatovering i øret.

Det er ikke tillatt å motta utstyr, mat, klær eller andre effekter som løperen ikke har brakt med seg selv. Hver løper i aktiv og turklasse skal selv medbringe følgende utstyr:

 • Telt
 • Sovepose
 • Underlag til seg selv og om nødvendig for sin(e) hund(er)
 • Kokeapparat med brensel
 • Mat til løper og hund(er)
 • I 1-spann og 2-spann benyttes en pulk med totallengde på minimum110 cm. Ved bruk av 3-5 hunder i nordisk stil, benyttes en kjøredoning med brems med totallengde på minimum 145 cm. Lengden måles parallelt med glideflaten på kjøredoningen. Både dragforspenning og sledehundforspenning kan benyttes. Ved bruk av sledehundforspenning skal brems alltid benyttes.

Premiering

Løpets hovedklasse er aktiv flerspann og her deles Seppala pokalen ut. Denne er evigvandrende og skal returneres NHF i god tid før neste Seppalaløp. Vinner av Aktiv 1-spann klassen for kvinner mottar vandrepokal som skal returneres NHF i god tid før neste Seppalaløp.

Arild Andersens Minnepremie premie deles ut hvert år under Seppalaløpet som et minne til Arild Andersen, som selv fullførte 40 Seppalaløp. Premien skal gis til den person som har raskest tid av deltagerne i 2-spann eller flerspann aktiv klasse som er fra det yngste årskullet som fullfører i en av disse klasser. Premien skal være evigvandrende, og navnet på vinneren skal graveres inn hvert år.

Seppalaskjoldet er evigvandrende og tildeles den klubb som har flest fullførte deltagere, uansett klasse.

Alle klassevinnere i aktive klasser, samt raskeste kvinne uansett klasse i nordisk stil, skal motta en Seppala-plakett. Dog skal ingen motta mer enn en plakett.

Robert Sørlies vandrepremie skal deles ut til raskeste sledehundspann som fullfører Seppalaløpet, uansett klasse. Premien er evigvarende og påføres vinnerens navn, klasse og årstallet for hvert år den deles ut.

Åse Jorun Johnsons Minnepremie er et halssmykke som skal gå til eldste kvinne som gjennomfører Seppalaløpet, uansett klasse. Premien er til minne om Åse Jorun Johnson, som selv gjennomførte mange løp. Åse døde av kreft 2. november 2006, og hadde et stort ønske om å kunne gi en premie som ”kunne bidra til at flere kvinner ble med på dette flotte arrangementet».

Alle løpere som fullfører skal motta diplom som takk for innsatsen. Alle løpere som fullfører Miniseppala skal motta deltakerpremie.