Velkommen til jubileumsløpet

Folldal Trekkhundklubb har gleden av å ønske alle klubber, deltagere, handlere, ledsagere og tilskuere hjertelig velkommen til det 60. Seppalaløpet i tiden 29. – 30. Mars 2014.

Vi vil gjøre vårt beste for at dere alle skal få to begivenhetsrike dager med gode konkurranser og like konkurranseforhold. Det er første gang Seppala arrangeres i Folldal kommune, og Folldal Trekkhundklubb vil gjøre sitt ytterste for at dette Seppalaløpet skal gi alle deltagerne en positiv opplevelse i ”Lille Alaska”, og Folldal Trekkhundklubb ønsker alle løpere lykke til!

Vi retter også en stor takk til alle funksjonærer og gode medhjelpere som har nedlagt et betydelig arbeid for å gjøre dette arrangementet mulig

Vi benytter avslutningsvis anledningen til å rette en stor takk til alle våre sponsorer!

Stig_SolbakkenStig Solbakken
Rennleder