Litt om snøforhold og løypealternativer

Fra Fatfjellsetra.

Fra Seppalaløpet 2014. Fatfjellsetra.

En drøy måned før Seppalaløpet 2015 har vi det meste klart. Det eneste vi ikke har kontroll på er vær og snøforhold. Det lar seg ikke benekte at værgudene har vært litt vrange så langt i vinter. Vi har hatt besøk av ekstremværet «Ole», fulgt av en kombinasjon av vind og mildvær som har tæret på snødekket i Folldalsfjella.

Per i dag er den planlagte traséen fra Grimsbu til sjekkpunktet i Einunndalen ved Tyrilistiftelsens hytte i Markbulia noenlunde ok. Men litt mer snø hadde gjort det enda enklere å være arrangør…

Vi har derfor valgt å utrede to alternative løypetraséer for sikkerhets skyld dersom den planlagte løypa viser seg å ikke bli god nok:

Alt. 1) Start ved Hjerkinn Fjellstue. Første del av løypa går en runde rundt Hjerkinnshøa før den går ned Kvitdalen og opp til Furutjønna og fram til Dahlen Huskys gamme ovenfor Dalholen. Dette er et fullgodt alternativ til Grimsbu-Einunndalen. Ca. 35 km én veg.

Alt. 2) Start ved Savalen. Først nordover til Gløtkroken, deretter langs Femundløypa sørvestover Rødalen til sjekkpunktet ved Tyrilistiftelsens hytte i Markbulia. Ca. 30 km én veg. Dette er også et bra alternativ, men trasévalg og tillatelser må utredes nærmere.

Her er de tre løypealternativene tegnet inn på Google Maps (klikk på linjene for nærmere informasjon):

I utgangspunktet satser vi på at løpet blir gjennomført slik det er planlagt (Grimsbu-Einunndalen). Vi har satt 1. mars som frist for når vi skal ta den endelige avgjørelsen om løypevalget. Vi ber om forståelse for at vi må forbeholde oss muligheten for å endre på løypetraséen.