Seppala 2017

Jørgen Meland før starten ved Spidsbergseter lørdag formiddag. (Foto: Kjetil Svanemyr)

Jørgen Mæland før starten ved Spidsbergseter lørdag formiddag. (Foto: Kjetil Svanemyr)

Hold av datoen! Vi er klare i år igjen den 18-19 mars.

BÆRUM HUNDEKJØRERKLUBB INVITERER TIL SEPPALALØPET og MINISEPPALA!

Seppalaløpet er et minneløp over Leonard Seppala (1877-1967). Han har selv vært med å bestemme statuettene for løpet, noe som skjedde ved hans besøk i Norge i året 1950.

Bærum Hundekjørerklubb har den store glede av igjen å invitere alle hundekjørere til dyst fra skistadion på Veldre Sag Veldresagvegen 251, 2380 Brumunddal

 

 

Start og innkomst på ski-stadion Veldre Sag. Alle bør gjøre seg kjent med kjørereglementet for Seppala løpet som ligger på Norges Hundekjører Forbunds hjemmeside, www.sleddog.no

Hver løper skal selv medbringe følgende utstyr:

 • Telt
 • Sovepose
 • Underlag til seg selv og om nødvendig for sin(e) hund(er)
 • Kokeapparat med brensel
 • Mat til løper og hund(er)

Klasser (for alle klasser gjelder alder fra 17 år fylt senest 31/12 2017)

 • Flerspann 2-spann
 • 1-spann Menn
 • 1-spann Kvinner
 • 4-spann slede
 • 6-spann slede
 • 8-spann slede
 • Tur – valgfri kjørestil – samme trase som mini Seppala Tur klassen teller ikke som fullført Seppalaløp!
 • Mini Seppala 15- 20 år turklasse. Her kan det brukes 1 eller 2 hunder. Start på Veldre Sag. Mini Seppala telles ikke som fullført Seppala løp.

Starttider:
Lørdag 18. Mars kl 13:00.
Søndag 19. Mars kl 09:00.
Klassevis start med 10 min startintervall lørdag og søndag.

Lagleder/kjørermøte:
Lørdag kl 11:30. i kafeteriaen på ski-stadion, Veldre Sag
Det er obligatorisk for lagleder å møte på lagledermøte. Klubber/kjørere som ikke møter, er selv ansvarlig for å skaffe informasjon gitt her.
Premiering:
 • Deltagerpremie til samtlige.
 • 1/3 premiering
 • Seppalas vandrepokal – til beste aktiv flerspann.
 • Vandrepokal kvinner 1spann
 • Arild Andersens minnepokal.
 • Åse Johnsons’s premie til eldste kvinne som fullfører – uansett klasse Robert Sørlies vandre premie til beste slede spann
 • Vandrepremie til klubben med flest deltagere

Påmelding til Bærum Hundekjørerklubb v/ Gro Flatby Rønning e.mail: gro.flatby.ronning@storebrand.no

Påmeldingen skal inneholde:
 • navn/klasse/lisens nr./ hund/rase og navn.
 • Antall godkjente fullførte løp
 • Evt. om spannet konkurrerer om spes. pokaler.
 • Tlf/e-mail på lagleder.
 • Påmelding uten påført lisensnr (eller opplysning om engangslisens) er ugyldig.
 • Starkontingent skal følge påmeldingen og betales inn på Kontonr.: 0530 32 54554.

Startkontingent:
Alle klasser og sledehund klasser: kr 600,- Miniseppala kr 400,- Arrangør kan ved flytting av arrangement grunnet snøforhold, kreve inntil 50% ekstra startkontingent Påmeldingen må være oss i hende innen 7. Mars 2017. Etteranmelding er mulig mot dobbelt startkontingent.

Chiplister må leveres til sekretariatet senest kl 11:00 lørdag

Miniseppala
Start ved stadion på Veldre umiddelbart etter siste start i Seppalaløpet. Start dag 2, 10 min etter siste start i Seppalaløpet.

Utstyr Miniseppala
Hver løper skal selv medbringe følgende utstyr:
 • Sovepose
 • Underlag til seg selv og om nødvendig for sin(e) hund(er)
 • Mat til hund(er)
 • Kobbel og eller” kjørekjetting” til hund (er)

I 1-spann og 2-spann benyttes en pulk med totallengde på minimum 110 cm. Ved bruk av 2-spann må det benyttes brems.

Garderober: På arena Premieutdeling rett etter løpet.

Legevakt i Ringsaker Tlf 116117 (akutt hjelp 113)

Veterinærvakt: Tlf 820 90 190
Politi: Tlf 02800

Bærum Hundekjørerklubb ønsker alle velkommen.