Statutter

Statutter for Seppalaløpet
(fra Norges Hundekjørerforbund reglement)

HISTORIKK
Seppalaløpet er et minneløp til ære om Leonhard Seppala (1877-1967), den kanskje mest kjente hundekjører av alle. Nordmannen Leonhard Seppala var selv med å bestemme statuttene for løpet. Trofeet han vant i 1929 ble satt opp som en evigvandrende pokal i klasse aktiv flerspann. Dette ble avtalt i forbindelse med Seppalas besøk i Norge i 1950.

4. februar 1951 ble det aller første Seppalaløp arrangert. Siden den gang har det kun vært avlyst 3 ganger, 1956, 1958 og 1960. Det er verd å nevne at Seppalaløpet har en tradisjon som er eldre enn det nåværende Norges Hundekjørerforbund, som ble stiftet den 18. november 1951.

(Seppalaløpet ble arrangert i sesongen 2010 for 56. gang).

PREMIERING

Arrangøren kan gi en minnepremie (fat e.l.) som bevis på at løpet er gjennomført. I tillegg kan det gis spesialpremier fra hundeklubber.

Seppalapokalen
Løpets hovedklasse er aktiv flerspann og her deles Seppala pokalen ut. Denne er evigvandrende og skal returneres NHF i god tid før neste Seppalaløp.

Vandrepokal til Aktive 1-spann kvinner
Vinner av Aktiv 1-spann klassen for kvinner mottar vandrepokal som skal returneres NHF i god tid før neste Seppalaløp.

Arild Andersens Minnepremie
Denne premie deles ut hvert år under Seppalaløpet som et minne til Arild Andersen, som selv fullførte 40 Seppalaløp. Premien skal gis til den person som har raskest tid av deltagerne i 2-spann eller flerspann aktiv klasse som er fra det yngste årskullet som fullfører i en av disse klasser. Premien skal være evigvandrende, og navnet på vinneren skal graveres inn hvert år.

Kun deltagere som har oppgitt fødselsår ved påmelding deltar.

Seppalaskjoldet/vasen
Seppalaskjoldet er evigvandrende og tildeles den klubb som har flest fullførte deltagere, uansett klasse. Dersom det er likt antall deltagere skal antall hunder være tellende. Skjoldet skal returneres NHF i god tid før neste Seppalaløp.

Seppala-plaketter
Alle klassevinnere i aktive klasser, samt raskeste kvinne uansett klasse i nordisk stil, skal motta en Seppala-plakett. Dog skal ingen motta mer enn en plakett.

Robert Sørlies vandrepremie
Robert Sørlies vandrepremie skal deles ut til raskeste sledehundspann som fullfører Seppalaløpet, uansett klasse. Premien er evigvarende og påføres vinnerens navn, klasse og årstallet for hvert år den deles ut.

Premien returneres NHF i god tid før neste løp, og i samme stand som da den ble utdelt.

Dersom Seppalaløpet ikke lenger blir arrangert bestemmes premiens videre skjebne av Robert Sørlie eller dennes etterlatte.

Åse Jorun Johnsons Minnepremie
Premien er et halssmykke som skal gå til eldste kvinne som gjennomfører Seppalaløpet, uansett klasse.

Premien er til minne om Åse Jorun Johnson, som selv gjennomførte mange løp. Åse døde av kreft 2. november 2006, og hadde et stort ønske om å kunne gi en premie som ”kunne bidra til at flere kvinner ble med på dette flotte arrangementet».

Seppala diplomer
Alle løpere som fullfører skal motta diplom som takk for innsatsen.

Deltakerpremie Miniseppala
Alle løpere som fullfører Miniseppala skal motta deltakerpremie.

MERKER/STATUETTER
Deltagerne i aktive klasser er berettiget til Seppala-merker etter følgende:
1 gjennomført løp: merke i bronse
3 gjennomførte løp: merke i sølv
5 gjennomførte løp: merke i gull
10 gjennomførte løp: Seppala-statuetten i bronse
20 gjennomførte løp: Seppala-statuetten i sølv
25 gjennomførte løp: Seppala-statuetten i gull
30 gjennomførte løp: Seppala-plakett i bronse
35 gjennomførte løp: Seppala-plakett i sølv
40 gjennomførte løp: Seppala-plakett i gull
45 gjennomførte løp: Seppala-statuett på sokkel (NY)