Påmelding

Meld deg på Seppalaløpet før 16. mars!

Meld deg på Seppalaløpet før 10. Mars!

PÅMELDINGSFRIST: 10.03. 2020 kl. 24.00

Startkontigent inkl. deltagerpremie:

 • Alle klasser unntatt ”mini-Seppala: kr. 800,-
 • Mini-Seppala og turklasse/redusert distanse: kr. 400,-
 • NB: Etteranmelding er mulig mot dobbelt startkontingent.
 • Arrangør kan ved flytting av arrangement grunnet snøforhold, kreve inntil 50% ekstra startkontingent

Påmelding mailes til Arild Eidsvoll: arild.eidsvold@seppala.no og skal inneholde:

 • navn
 • klubb
 • klasse
 • lisensnummer
 • hund/rase/navn
 • antall tidligere fullførte løp, evt om spannet konkurrerer om spes. pokaler
 • tlf/email til lagleder
 • Betaling til klubbens kontonr 0530 32 54554

Påmelding uten påført lisensnr (eller opplysning om engangslisens) er ugyldig.

Klasse: For alle klasser gjelder alder fra 17 år fylt senest 31/12 2018.

 • Flerspann pulk (3-5 hunder)
 • 2-spann pulk
 • 1-spann pulk menn
 • 1-spann pulk kvinner
 • 4-spann slede
 • 6-spann slede
 • 8-spann slede
 • Tur – valgfri kjørestil – samme trase som mini Seppala. Tur klassen teller ikke som fullført Seppalaløp!
 • Mini Seppala 15- 20 år turklasse. Her kan det brukes 1 eller 2 hunder. Mini Seppala telles ikke som fullført Seppala løp.

ID-merking og vaksinasjon: Det er krav om at alle hunder er ID-merket og at ID-nummeret er innskrevet i vaksinasjonspapirene. Alle deltagere i aktiv klasse, må levere liste over ID-merking (chip- skjema) på alle hundene som man starter med senest på kjørermøtet. Listen kan gjerne mailes over på forhånd. Chipskjemaer leveres i sekretæriatet.

Kjørermøte og åpningsseremoni er lørdag kl 11:30. i kafeterian på Veldre Sag. Det er obligatorisk for lagleder å møte på lagledermøte. Klubber/kjørere som ikke møter, er selv ansvarlig for å skaffe informasjon gitt her.

Start:

 • Start Seppala lørdag 23. mars kl. 13.00 fra Veldre Sag.
 • Start Mini Seppala/tur klasse lørdag 23. mars umiddelbart etter Seppala fra Veldre Sag.
 • Start Seppala (retur) søndag 24. mars kl. 09.00
 • Start Mini Seppala/tur klasse (retur) søndag 24. mars 10 min etter siste startende i Seppala.
 • Klassevis start med 10 min startintervall lørdag og 10 min søndag. Aktiv og turklasse starter samtidig med turklassen bakerst.

Mat: Deltakerne i Seppalaløpet (hovedløpet) må ha med all mat til seg selv + til hundene, samt telt, sovepose, liggeunderlag til seg selv og evt. hund, samt kokeutstyr m/brensel.


Mini-Seppala: Mat til hund, liggeunderlag til seg selv og evt. hunden, sovepose. For deltakerne i Mini-Seppala er det innlosjering i stort telt hvor middag og frokost blir servert. Arrangøren stiller med ansvarlig person i teltet, som tar ansvar for deltagerne.

Sjekkpunkt Veldre Sag: Deltakerne overnatter i egne telt. Deltakere i Mini-Seppala tilbys overnatting i lavvo, med servering av middag lørdag og frokost søndag. Deltageren må ha med tjoretau eller kjetting til hunden(e). Det blir ikke utdelt halm!

Statutter og reglement: Se for øvrig løpets statutter på Hundekjørerforbundets netsider www.sleddog.no, under lover/forskrifter, nordisk reglement. For slede-klassene er kjørereglementet for mellom-distanse supplerende reglement til ”nordisk-reglementet”.

Premieutdeling: Premieutdeling vil foregå i kafeterian på Veldre Sag etter at alle løpere er kommet i mål på søndag.

Deltagerpremie til alle

 • 1/3 premiering
 • Seppalas vandrepokal – til beste aktiv flerspann.
 • Vandrepokal kvinner 1spann
 • Arild Andersens minnepokal.
 • Åse Johnsons’s premie til eldste kvinne som fullfører – uansett klasse
 • Robert Sørlies vandre premie til beste slede spann
 • Vandrepremie til klubben med flest deltagere